компрометирам

компрометирам
компрометѝрам (н)св
прх compromèttere, screditàre, disonoràre

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • компрометирам — гл. злепоставям, излагам, подбивам името, унижавам, подривам достойнството гл. безчестя, позоря, опозорявам, срамя, посрамвам, правя на резил, орезилявам гл. дискредитирам …   Български синонимен речник

 • бера срам — словосъч. срамувам се, свеня се, излагам се, червя се, компрометирам се …   Български синонимен речник

 • дискредитирам — гл. компрометирам, злепоставям, подбивам авторитета, излагам, понижавам гл. позоря гл. петня, цапам, замърсявам, оплесквам, опетнявам, опозорявам гл. поставям под съмнение, хвърлям сянка върху …   Български синонимен речник

 • засрамвам — гл. срамя, посрамвам, компрометирам, сконфузвам, излагам, изобличавам, кепазя …   Български синонимен речник

 • злепоставям — гл. излагам, компрометирам, подбивам реномето, опозорявам гл. клеветя, петня, черня, очерням гл. дискредитирам, позоря …   Български синонимен речник

 • излагам — гл. показвам, излагам на показ, посочвам, демонстрирам гл. разказвам, изяснявам, развивам, обяснявам, описвам гл. компрометирам, посрамвам, засрамвам, сконфузвам, дискредитирам, опозорявам, позоря, унижавам, кепазя, окепазявам, резиля, орезилявам …   Български синонимен речник

 • излагам се — гл. показвам се, явявам се гл. обяснявам се, изказвам се, развивам мислите си, приказвам, говоря, казвам, изразявам се, поддържам гл. засрамвам се, срамя се, ставам за срам, ставам за резил, компрометирам се, сконфузвам се, кепазя се, посрамвам… …   Български синонимен речник

 • изобличавам — гл. излагам, разобличавам, демаскирам, снемам маската, разкривам, разбулвам гл. засрамвам, посрамявам, компрометирам, опозорявам, бичувам, нападам …   Български синонимен речник

 • омаскарявам — гл. излагам, охулвам, оскандалявам, опозорявам, засрамвам, посрамвам, орезилявам, окепазявам, кепазя, злепоставям, компрометирам, правя за смях, окарикатурявам, правя за резил …   Български синонимен речник

 • опозорявам — гл. позоря, черня, очерням, оскандалявам, петня, опетнявам, оплювам, омаскарявам, правя за резил, окепазявам, кепазя, излагам, засрамвам, обругавам, охулвам, хуля, зачерням, почерням, безчестя, компрометирам гл. цапам, замърсявам, оплесквам,… …   Български синонимен речник

 • орезилявам — гл. засрамвам, посрамвам, оскандалявам, излагам, опозорявам, компрометирам, омаскарявам, правя за резил, кепазя, окепазявам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”